1. JÄRJESTÄJÄ

BSH Kodinkoneet Oy, Itälahdenkatu 18 A 00210 Helsinki (Y-tunnus: FI10376968)

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kampanjan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät.

Osallistuja vastaa siitä, ettei osallistujan lisäämässä materiaalissa esiinny elementtejä, jotka loukkaavat kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeus).

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai muista järjestäjän tarpeellisiksi katsomista syistä. Lisäksi järjestäjällä on oikeus poistaa sisältöä mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

3. KILPAILUAIKA JA OSALLISTUMINEN

Kommentointikilpailu on käynnissä Jotain maukasta -blogissa 24.9.-6.10.2017. Arvonta suoritetaan kaikkien kilpailuaikana osallistuneiden kesken 9.10.2017.

Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Jotain maukasta -blogissa.

Kilpailuajan päätyttyä Jotain maukasta -blogin bloggaaja arpoo voittajan osallistujien kesken 9.10.2017. Bloggaajan päätös on lopullinen. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, arvotaan uusi voittaja. BSH Kodinkoneet Oy:llä on oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut BSH Kodinkoneet Oy:n laatimien ehtojen ja sääntöjen mukaisesti.

4. KILPAILUN PALKINTO

Kilpailun palkintona arvotaan yksi Bosch i-DOS-pyykinpesukone WAYH2899SN (suositushinta 2.279 €). Palkinto toimitetaan voittajalle viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto toimitetaan kilpailun voittajalle BSH Kodinkoneet Oy:n toimesta osallistujan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

5. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN VASTUUNRAJOITUS

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä mahdollisista tietoliikenteen häiriöistä. Järjestäjä ei vastaa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

6. MUUTA

Kilpailuun osallistuneiden antamia tietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen sekä palkinnon toimittamiseen voittajalle. Niitä ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointiin. Voittajan nimi voidaan julkaista yhteistyöblogeissa, BSH Kodinkoneet Oy:n Facebook-sivulla henkilön suostumuksella.

Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä. BSH Kodinkoneet Oy pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.